Tổ chức lễ diễu hành theo nghi thức đội. Tổ chức sinh hoạt ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí ...